Home

Koi wa Ameagari no Yōni

Fiche d'anime

A commencer - En cours - En pause - Terminé - Abandonné

Avis 'En cours' Membre  
Le 18/03/2018 à 10:41

Avatar_mini_w5mAphPu6BrGEqR
crapulaite
10/12
Le 18/03/2018 à 07:10

Avatar_mini_jXVCR99ji8P4k7j
Laurent75018
10/12
Le 18/03/2018 à 01:46

Avatar_mini_EAUgK1GaVlQ7qP5
jeanheudes
10/12
Le 18/03/2018 à 09:10

J'aime bien.

Avatar_mini_pjf5Eg5vTEK2PLq
Jack Mckay
10/12
Le 15/03/2018 à 22:16


Flo90
10/12
Le 09/03/2018 à 22:50

Avatar_mini_PA4pGi2NKzRFO01
Kuroshinigami
9/12
Le 11/03/2018 à 15:23

Avatar_mini_PI9mt8BXrkCWEVr
birlinia
9/12
Le 17/03/2018 à 17:24

Avatar_mini_eDjJKMVfzhr5EXq
Taikawa
9/12
Le 18/03/2018 à 14:04

Avatar_mini_bNynzvAk5tNJgcv
MacKenzie
9/12
Le 19/03/2018 à 00:16

Avatar_mini_aJRnrg0aeUcduvj
Daml3n
9/12
Le 15/03/2018 à 16:57

Avatar_mini_3JId1LY0LfwY1nK
Kuroka
9/12
Le 06/03/2018 à 20:21

Avatar_mini_3ckvzLNX840Uc58
Sonear
8/12
Le 03/03/2018 à 21:54

L'anime fait trop shojo avec toute ces bulles, paillettes et brillant. Sinon il suit bien le manga.
Bel ending!

Avatar_mini_WIjCEWBZJ5cZ4Ul
Fyko
8/12
Le 06/03/2018 à 14:15

Avatar_mini_L0o25LIXarlxoZy
Seihika
8/12
Le 02/03/2018 à 18:55

Avatar_mini_vDVhEPu7n9TUpNO
Kio
8/12
Le 26/02/2018 à 21:55

Avatar_mini_cw7HTCngQGjy9xj
Infynity
7/12
Le 25/02/2018 à 22:01

Avatar_mini_J7yDdgHc0C0ZnRv
Walker
7/12
Le 23/02/2018 à 14:51

Avatar_mini_13IXVUhBe4p9X0I
CocoFinger
7/12
Le 23/02/2018 à 21:50

Avatar_mini_FZVqvg9z6ydq7Y9
Shinzai
7/12
Le 17/02/2018 à 19:36

Avatar_mini_pqO3xGbf9UQ2zhH
Ayakashi
6/12
Le 18/03/2018 à 10:59

Avatar_mini_vHxHVp61Kc97MUE
Strength
5/12
Le 16/03/2018 à 23:38

Avatar_mini_JctO8AU8KvJ50cd
Pandounime
5/12
Le 20/02/2018 à 15:50

Avatar_mini_MohrzRfham7OcRw
Downloaded
5/12
Le 06/02/2018 à 17:50

Avatar_mini_DJFbJ6mo8iDY9R3
hinata66
4/12
Le 30/01/2018 à 20:50

Avatar_mini_I3667LIuSyxbjst
Niyuki
3/12
Le 31/01/2018 à 23:32

Avatar_mini_NgYmMv9S4bS7AyY
Kahoko
3/12
Le 11/01/2018 à 12:30

Avatar_mini_80O9CeidTc4rW1u
klzmbi
1/12
Le 14/01/2018 à 21:57

Avatar_mini_PAS83uEgvVP4P5E
Rentaro
1/12
Le 22/01/2018 à 11:58

Avatar_mini_W4MJxDV9cSftKCB
Toru
1/12
Le 11/01/2018 à 22:05

Super peemier épisode vivement la suite !


DeNimKuN
1/12
Le 14/01/2018 à 11:22

Avatar_mini_c5wt2POX0osFtSL
Ayu-chan
/12
Le 03/02/2018 à 05:18

Avatar_mini_rhhlnYpL3DbDJgA
Nonanowe
/12
Le 13/01/2018 à 20:07

Avatar_mini_RCiTqI1bpxldc0i
Kumo
/12
Le 11/01/2018 à 19:12

Avatar_mini_tm0zPRq4Q1e9gko
SlyD
/12
Le 03/03/2018 à 21:29


darklight52
/12
Le 12/01/2018 à 19:58

Avatar_mini_TNgUhdwtgUE3YBM
linoa781
/12